Bedriftsledere, kunder, investorer og andre økonomiske aktører foretar daglig valg som er av avgjørende betydning for hvordan samfunnets ressurser utnyttes. Store bedrifter tar regelmessig beslutninger som har vidtrekkende konsekvenser for enkeltpersoner (ansatte, eiere og kunder) og samfunnet som helhet. I slike situasjoner virker det ikke urimelig å spørre om det er fornuftig av samfunnet å overlate beslutningene til private aktører som ikke nødvendigvis har et samfunnsmessig perspektiv på problemstillingen.