Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 1)
(side 3-6)
av Alexander Cappelen og Bertil Tungodden
Bedriftsledere, kunder, investorer og andre økonomiske aktører foretar daglig valg som er av avgjørende betydning for hvordan samfunnets ressurser utnyttes. Store bedrifter tar regelmessig beslutninger som har vidtrekkende konsekvenser for ...
(side 7-16)
av Rolf Lunheim
For den som vil omskape seg selv, er få byer så forfriskende som San Francisco. Der kan du kaste av deg din gamle ham og la deg farge i et ...
(side 17-25)
av Atle Midttun
Artikkelen fokuserer på hvordan Corporate Social Responsibility eller bedriftens samfunnsansvar kan begrunnes som ledd i selskapets verdiskaping. Her gjennomgås en rekke innfallsvinkler/perspektiver som knytter samfunnsansvaret til sentrale forretningsmessige hensyn ...
(side 27-32)
av Tore Bråthen
Selv om aksjeselskaper og allmenn- aksjeselskaper normalt er etablert for å skaffe aksjonærene økonomisk vinning, tillater norsk rett at generalforsamlingens flertall eller styret gir av selskapets midler som gave til ...
(side 33-40)
av Nils Molin
Fokus på bærekraftrapportering og internasjonale retningslinjer er økende. Hvordan kan man integrere arbeidet med samfunnsansvar inn i virksomhetens øvrige forretnings- virksomhet og strategi?
(side 41-46)
av Dag Eidsvik og Arne Frogner
Mange selskaper har iverksatt tiltak for å begrense mulighetene for misligheter. Dette er nødvendig, da tap av omdømme kan gi store økonomiske ringvirkninger. Derfor har vi sett at selskaper oppretter ...
(side 47-54)
av Knut A. Jacobsen
For noen fremstår Markedet som den nye Gud, som tilbyr sekulær frelse gjennom produksjon og konsum. Religioners vekt på gavegiving, resiprositet og redistribusjon kan stå i motsetning til et samfunnssystem ...
(side 55-60)
av HENRIK SYSE
Filosofen Immanuel Kant stiller i ett av sine mest berømte essays spørsmålet: Er det slik at noe kan være sant i teorien, men ikke stemme i praksis?2 Eller sagt med ...
(side 61-68)
av Trygve Young og Dag Arne Kristensen
Bankene har til alle tider, i større eller mindre grad, gjort etiske vurderinger i sin forretningsvirk- somhet. De senere årene har mange banker valgt en mer systematisk tilnærming til utfordringene ...
(side 69-74)
av Mads Liland
I denne artikkelen reflekterer forfatteren over begrepet amerikanisering og dets mangslungne og tvetydige karakter.
(side 75-87)
av Valeri Zakamouline og Steen Koekebakker
Aksjeindeksobligasjoner er blitt en populær spareform i Norge, og mange velger å lånefinansiere slike investeringer. Hovedgrunnen til populariteten er utvilsomt at tapspo- tensialet er begrenset og at flere finansinstitusjoner har ...
(side 89-104)
av Leo A. Grünfeld og Erik W.Jakobsen
Om eierskap i norsk næringsliv er det mange meninger men lite kunnskap. Det er ikke uvanlig å høre utsagn som: «hvem som eier Norge, er ikke det Staten da?» Eller ...
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon