Internkontroll har tidligere vært et internt anliggende for bedriftene. De siste årene har imidlertid investorer, myndigheter og medier økt kravene til innhold og innsyn. USA har vedtatt lover med detaljerte og kostbare krav til internkontroll (Sarbenes-Oxley Act), og vi kan forvente at EU, og dermed Norge gjennom EØS, følger etter. I USA skal man nå bekrefte offentlig at man har god internkontroll, og kan saksøkes hvis man lyver eller tar feil. Alt dette bygger på en antakelse om at internkontroll er viktig for verdiskapningen. Dessverre hersker det stor forvirring om hva internkontroll er, og hva som er godt eller tilstrekkelig. Vi skal i denne artikkelen rydde i begreper og sammenhenger og komme med noen råd for økt verdiskapning gjennom god internkontroll.