Denne artikkelen behandler styrearbeid og daglig ledelse i lys av gjeldende lovgivning, den norske anbefalingen for god eierstyring og virksomhetsledelse(corporate governance) og ikke minst sunn fornuft. For videre utdyping av temaet vises til den nettbaserte verktøykassen for ledere www.nettopp.biz