Denne artikkelen omhandler i utgangspunktet to separate temaer: Omstrukturering og nedbemanning. Følgende spørsmål søkes besvart: Hvor langt kan arbeidsgiver gå i å omplassere arbeidstakere til nye steder og oppgaver, uten å måtte gå til oppsigelse. Dessuten gjennomgås hvordan eventuelle nedbemanninger gjennomføres.