Fra 2006 blir det obligatorisk for bedriftene å etablere tjenestepensjon for sine ansatte. Dermed blir det tjenestepensjon også for de 5–600.000 i privat sektor som i dag ikke har pensjon gjennom jobben. I denne artikkelentar vi for oss lovforslaget om obligatorisk tjenestepensjon for privat sektor. Hvem blir berørt av den nye loven? Hvilke valgmuligheter har bedriftene? Hvordan er minstekravene? Og vil bedrifter som allerede har en pensjonsordning for sine ansatte også bli berørt?