Geometriske kursformasjoner, slik som rektangler, brukes i teknisk aksjeanalyse for å predikere framtidig kursutvikling. Svært mange investorer bruker dette som en viktig del av beslutningsgrunnlaget ved kjøp av aksjer. Men hvor gode er egentlig disse prediksjonene? Denne rapporten drøfter spørsmålet basert på studiet av 629 signaler fra rektangelformasjoner på Oslo Børs i perioden 1996 til 2004. I gjennomsnitt innfris den predikerte kursoppgangen i 67% av tilfellene.