Skattereformen innebærer at det f.o.m. 2006 er innført et kontinuitetsprinsipp når det overføres aksjer fra foreldre til barn. Barna overtar m.a.o. foreldrenes skattemessige inngangsverdi, både i salgssituasjonen og som skjermingsgrunnlag. Reformen medfører også at arveavgiftsgrunnlaget kan bli redusert. Foreldregenerasjonen må derfor vurdere om det er fordelaktig å overføre aksjer i 2005, eller om det er gunstig å vente til 2006 eller senere år.