Finansdirektører risikerer å se seg blinde på hovedstol og renter når de vurderer bedriftens finansiering. Låneramme, sikkerhetspakke og pris er viktige momenter for bedriften, men ikke de eneste. Å ta opp lån kan etablere et langsiktig forhold for bedriften som krever planlegging i forhold til egen drift, eiere og banken for år fremover. Det å forstå bankens tenkemåte vil bedre grunnlaget for bedriftens kommunikasjon og øke muligheten for å oppnå vilkår som sikrer bedriften nødvendig handlerom i låneperioden – i tillegg til at man kan unngå snubletråder. Vi vil nedenfor illustrere dette ved å gå gjennom ulike faser i et låneopptak, beskrive forhold som vi vet banken vil være opptatt av og gi innspill til problemstillinger som bedriften bør ha et bevisst forhold til under forhandlingene.