Fortellingen om det økonomiske mennesket har dominert undervisningen ved ledelses- og forretningsskoler verden over de siste tiårene. Den fremstiller mennesket som dypest sett egoistisk, en overlevelsesmaskin. Dette er et menneskesyn som skaper mistenksomhet i organisasjoner, og gir grobunn for nye moralske overtramp i næringslivet. 1