Aksjonæravtaler fyller praktiske behov og finnes i alle deler av næringslivet. Valget mellom vedtektsregulering eller avtaleregulering har rettslige konsekvenser som bør vurderes både ved selskapsstiftelsen og senere inngåelse av aksjonæravtaler. Slike avtaler kan være underlagt begrensninger eller ha rettsvirkninger som ikke følger av avtalen selv. I artikkelen gis en oversikt over slike rettslige konsekvenser, samt sentrale temaer som bør vurderes og eventuelt reguleres i en aksjonæravtale.