Selskaper som velger å iverksette en tilbakekjøpsplan, opplever en permanent risikojustert prisøkning på 2,5 % i løpet av dagene rundt annonseringen av selve programmet. En likeveid aksjeportefølje bestående av disse selskapene gir en årlig risikojustert avkastning på rundt 10 % per år, noe som har blitt kalt underreaksjonsgåten i amerikanske studier. I denne studien finner jeg tilsvarende effekter i det norske markedet. Ved hjelp av svært gode data på de faktiske tilbakekjøpstransaksjonene ser jeg også nærmere på årsakene til at man observerer en slik effekt. Et av hovedresultatene er at det er de selskapene som annonserer et tilbakekjøpsprogram, men ikke kjøper tilbake, som bidrar til underreaksjonen, og genererer en risikojustert meravkastning over tid. Selskapene som faktisk gjennomfører en del av tilbakekjøpsprogrammet gjør det som forventet.