Store regnskapsskandaler har ført til økt oppmerksomhet rundt regnskapets kvaliteter, dvs. dets evne til å informere om selskapets underliggende økonomiske utvikling og finansielle stilling. Formålet med denne artikkelen er å redegjøre for årsakene til at regnskapsinformasjon i varierende grad reflekterer den underliggende økonomien. Økt innsikt på dette området kan gjøre oss bedre i stand til å bedømme kvaliteten på publisert regnskapsinformasjon.