Helhetlig risikostyring krever en metodisk og forretningsmessig tilnærming til risiko. Den fordrer også et nært samspill mellom forretningsenhetene globalt og sentral stab på tvers av organisasjonen hvor roller, funksjoner og ansvar beskrives. Hvilken risikotoleranse bør et selskap som Norske Skog ha? I konsernet har Corporate Credit Managemet et viktig ansvar å ivareta ved salg av papir til globale kunder og markeder.