Kredittvirksomheten i DnBNOR representerer mer enn halvparten av den samlede risiko konsernet påtar seg. Høyest mulig kvalitet i alle ledd av denne del av bankens aktivitet er derfor av avgjørende betydning for å sikre videre vekst og utvikling. Med hovedvekt på bedriftskundemarkedet vil vi i denne artikkelen beskrive hvorledes dette arbeidet er organisert og drevet i vår bank.