Konkurs er et resultat av at en virksomhet ikke er i stand til å betale sine forpliktelser i tide og en konkurs er naturligvis svært uheldig for kreditorene. I denne artikkelen gjøres det rede for kjennetegn ved konkursbedrifter i Norge basert på bransjetilhørighet, geografisk plassering og et knippe regnskapsvariabler. I tillegg presenteres Dun & Bradstreet sin kredittrating som brukes som beslutningsgrunnlag ved kredittgivning av mange virksomheter i norsk næringsliv.