I denne artikkelen studerer vi et spareprodukt som kalles Garantibonus III. Dette er et såkalt Bankinnskudd med aksjeavkastning (BMA) som ble solgt høsten 2003 av en stor norsk bank1. Produktbeskrivelsen lovet inntil 45% avkastning, og garanterte minimum 3% over produktets toårige levetid. Vi viser imidlertid at en avkastning nær 45% er helt urealistisk. Vi har med en million simulerte scenarier aldri oppnådd over 17% avkastning på produktet og 3% garantien blir utløst i over 80% av scenariene. Forventet avkastning i vår studie er kun 3,67% over den toårige levetiden (1,82% p.a.), noe som skyldes en spesiell mekanisme som er bakt inn i produktspesifikasjonen. Bildet forverres ytterligere av et tegningsgebyr på opptil 2,25%. Vi mener at produktet er uforståelig for de fleste småsparere, og vi hevder i artikkelen at markedsføringen er på grensen til å være villedende. Vi viser også at verdien av produktet er lav, og mener at den ikke står i forhold til kostnadene banken har ved å avlaste seg for den finansielle risikoen i produktet. Alt i alt synes det urimelig å kalle dette for et Bankinnskudd med aksjeavkastning. Vi mener derimot at Bankinnskudd med Lønnskontoavkastning (BML) vil være mer passende. 2