Pensjoner er et viktig tema i innenfor regnskapsfaget. Det er et prinsipielt viktig spørsmål, fordi det berører regnskapets grunnleggende målsettinger. Pensjonsordningenes betydning for selskapenes økonomi er også et forhold som gjør valg knyttet til regnskapsføringen vesentlige.