120 private foretak og 30 kommuner, med nær 200 000 ansatte, har valgt å legge sin pensjonsordning i egen pensjonskasse framfor i livsforsikringsselskap. Valget har vært begrunnet ut fra kostnadsmessige besparelser, kontroll over kapitalforvaltningen og nærhet til ordningen for så vel foretakets ledelse som de ansatte.

Pensjonskasser er langt på vei underlagt det samme regelverk som livsforsikringsselskaper – enten det passer eller ikke. Det forsikringsmessige byråkrati som følger av dette, har representert et problem for pensjonskassene. I artikkelen prøver jeg å gi en kortfattet oversikt over det regelverk som gjelder for pensjonskasser og deres virksomhet, og samtidig forklare noe av bakgrunnen for at pensjonskasseløsningen er blitt valgt av flere av landets største bedrifter.