Det å planlegge pensjonstilværelsen blir viktig i årene fremover, fordi folk flest vil oppleve en lengre periode som pensjonister. Levealderen vil øke betydelig, og samtidig er det en tendens til at folk ønsker å gå av tidligere med førtidspensjon. I Norge utgjør den gjenstående levetid i gjennomsnitt for menn og kvinner 18 år, fra det tidspunkt en person går av ved ordinær pensjonsalder på 67 år. De som går av tidligere, får en enda lengre pensjonistperiode. Det samme gjelder for de fleste industriland. I Frankrike f eks vil folk i gjennomsnitt nyte godt av 25 år som pensjonist. Det sier seg selv at de økonomiske betingelsene i disse siste årene av livet vil kunne bli avgjørende for den levestandard og livskvalitet den enkelte vil oppnå. Derfor er fokus på pensjon og personlig økonomi som pensjonist nå uhyre viktig.