I denne artikkelen gis det en oversikt over hvilke muligheter en bedrift har til å sikre de ansatte pensjoner ved kollektive pensjonsordninger, kollektiv livrente og over drift. For kollektive pensjonsordninger er rammebetingelsene endret ved at Stortinget i 2000 vedtok to nye lover; – Lov om fortakspensjon og Lov om innskuddspensjon. Det ble derved åpnet for større fleksibilitet ved at det ble gitt flere valg for en bedrift til å tegne, opprettholde og utvide pensjonsordning for de ansatte.