Tilbud om førtidspensjon kan være en del av bedriftens seniorpolitikk, men benyttes også ofte i forbindelse med omstillingsprosesser. Uansett årsaken til fratreden er fallgruvene mange. Denne artikkelen vil ta for seg de viktigste fallgruvene, samt belyse hva såvel bedrift som ansatt bør ta stilling til før tilbud om førtidspensjon tilbys/aksepteres. Med førtidspensjon menes fratreden før ordinær alderspensjon.