Folketrygden regnes som bærebjelken i det norske pensjons- og trygdesystemet. Under folketrygdparaplyen har staten samlet en rekke ulike offentlige stønads- og pensjonsordninger. Denne artikkelen beskriver omfanget av folketrygdens mange ytelser, med en særlig vekt på alderspensjon. Videre ser artikkelen nærmere på den kritikk knyttet til nivået på ytelsene og de fremtidige finansieringsproblemene som har blitt rettet mot folketrygden.