Fem ulike AFP-ordninger gir en jungel av regelverk å orientere seg i. Relativt like vedtekter praktiseres til dels ulikt i de forskjellige ordningene. Det er derfor svært viktig å kjenne de ulike ordningene hva regler, fallgruver og praksis angår.