Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 2-6)
av Erik Mamelund
(side 7-13)
av Agnar Sandmo
(side 14-19)
av Lars Fr. H. Svendsen
Sammendrag

Økonomi og moral lar seg ikke skille fra hverandre. I Norge er imidlertid tematikken rundt bedrifters moralske ansvar og samfunnsansvar generelt underutviklet, sammenlignet med de fleste andre europeiske land. Vi stiller det krav til hverandre som mennesker, at vi skal være moralsk anstendige, og vi bør kreve det av bedrifter. Det må være mulig å være både en sosialt og moralsk ansvarlig aktør - og å være konkurransedyktig.

(side 20-26)
av Arne Selvik
(side 27-41)
av Roger Kjelløkken
Sammendrag

Artikkelen redegjør for reglene for revisors uavhengighet. Dette inkluderer Den norske Revisorforenings (DnRs) nye etiske regler for revisors uavhengighet og tilsvarende regler vedtatt av EU, samt bestemmelsene om revisors uavhengighet i nåværende revisorlov. DnRs og EUs nye uavhengighetsregler legger til grunn at det er mer hensiktsmessig å regulere revisors uavhengighet med utgangspunkt i en prinsippbasert analysemodell, enn ved bruk av et sett av detaljregler. Ved anvendelse av en slik modell må revisor på ethvert revisjons- eller annet attestasjonsoppdrag aktivt forsøke å identifisere trusler mot uavhengigheten. Dersom det foreligger slike trusler, og disse ikke er klart ubetydelige, må revisor anvende mulige forholdsregler for å eliminere eller redusere truslene til et akseptabelt nivå. Dersom dette ikke er mulig, må revisor eliminere aktivitetene eller interessen som ligger til grunn for trusselen, eller avstå fra å utføre eller avstå fra å fortsette oppdraget.

(side 41-50)
av Per Broch Mathisen
Sammendrag

Analysevirksomhet i verdipapirforetak har vært under kritisk søkelys de siste årene etter en rekke avsløringer av uheldig rolleblanding i de store meglerforetakene USA. I denne artikkelen gir administrerende direktør i Norges Fondsmeglerforbund en fremstilling av bestemmelser i Norge som tar sikte på å forhindre slik uheldig sammenblanding av roller.

(side 51-67)
av Frøystein Gjesdal
Sammendrag

Resultatkvalitetsanalyse er en metodikk som finansanalytikere kan bruke for å tolke informasjonen som finnes i årsregnskapet. Regnskapstall vil reflektere økonomiske fakta på en måte som er påvirket av regnskapsregler, selskapets valg av prinsipper og en lang rekke skjønnsmessige estimater. Ved hjelp av resultatkvalitetsanalysen kan analytikeren avdekke konsekvensene av selskapets vurderinger og eventuelt erstatte dem med sine egne. Resultatkvalitetsanalysen burde også kunne være et redskap til å avsløre bevisste forsøk på å villede regnskapsleseren. Tilfeller av slik regnskapsmanipulasjon har dessverre preget mediebilde altfor mye det siste året. Denne artikkelen er en oppfølgning av forfatterens artikkel om samme tema i Praktisk økonomi og ledelse nr. 4/1989.

(side 82-99)
av Herleif A. Håvik
(side 99-106)
av Berit Sæther Carlberg
Sammendrag

Artikkelen gir en beskrivelse av hva uttrykket «covenants» i forbindelse med låneavtaler omfatter. Den tar også for seg långivers hensikt med å sette slike betingelser, og utdyper enkelte problemstillinger knyttet til bruk i praksis.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon