Artikkelen gir en oversikt over status på regnskapsstandardene pr. november 2002.