Ansatte som bruker bil i jobben, vil normalt få kompensasjon for dette, enten i form av bilgodtgjørelse ved bruk av egen bil eller ved at arbeidsgiver stiller firmabil til disposisjon. Nedenfor skal vi se litt nærmere på hva de to bilordningene innebærer både for den ansatte og for arbeidsgiveren. Selvstendige næringsdrivendes bilbruk vil bli kort kommentert. Artikkelen fokuserer på den skattemessige behandlingen av de ulike bilordningene, og behandler ikke spørsmålet om hvilken ordning som lønner seg for den ansatte og/eller arbeidsgiver.