Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 3-10)
av Hege Korsmo Sæther
Sammendrag

Artikkelen gir en oversikt over status på regnskapsstandardene pr. november 2002.

(side 11-19)
av Jørn Gunnar Kleven
Verksskatt
Eiendomsskatt på «verk og bruk»
(side 28-33)
av Elin Sætre Løfsgaard
Sammendrag

Artikkelen gir en oversikt over verkskattens historie og de materielle hovedreglene for eiendomsskatt på «verk og bruk». Det er gjort rede for hvilke eiendommer og anlegg som utgjør et «verk og bruk», hva som skal medtas ved verdsettelsen, og hvilket verdsettelsesprinsipp som anvendes. De formelle reglene knyttet til utskrivingen av eiendomsskatt er ikke behandlet.

(side 34-37)
av Kirsten Pedersen
Sammendrag

Ansatte som bruker bil i jobben, vil normalt få kompensasjon for dette, enten i form av bilgodtgjørelse ved bruk av egen bil eller ved at arbeidsgiver stiller firmabil til disposisjon. Nedenfor skal vi se litt nærmere på hva de to bilordningene innebærer både for den ansatte og for arbeidsgiveren. Selvstendige næringsdrivendes bilbruk vil bli kort kommentert. Artikkelen fokuserer på den skattemessige behandlingen av de ulike bilordningene, og behandler ikke spørsmålet om hvilken ordning som lønner seg for den ansatte og/eller arbeidsgiver.

(side 38-48)
av Einar Clausen
Sammendrag

I mange sammenhenger benyttes uttrykket «virkelig verdi». Men hva er egentlig «virkelig verdi?» Uttrykket brukes ofte ukritisk som en objektiv sannhet uten at man egentlig har et bevisst forhold til det. Denne artikkelen vil sette søkelyset på en del problemstillinger rundt begrepet «virkelig verdi» og beskrive metodene som benyttes for å verdsette foretak. En stor del av verdiskapningen i dagens næringsliv skjer ved hjelp av immaterielle verdier som ikke er håndfaste eller kan leses ut av bedriftens regnskaper. Kan dette kvantifiseres og hensyntas ved en verdivurdering? Jeg vil til slutt komme inn på Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) nylig fremlagte «Anbefalte retningslinjer for rapportering av tilleggsinformasjon om verdiskapning.»1

(side 57-64)
av Trond Randøy & Steen Koekebakker
(side 74-81)
av Pål Lillevold
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon