Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Praktisk økonomi & finans
Praktisk økonomi & finans har som mål å formidle forskning samt den gode og innovative praksis innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet.  Hovedvekten av artiklene er fra fagområdene finans, økonomistyring, regnskap, revisjon og skatt, men tidsskriftet publiserer også artikler fra fagområdene samfunnsøkonomi, juss, strategi og ledelse.  Det legges vekt på å formidle stoff på en slik måte at det vekker interesse og gir ny innsikt både hos akademikere og praktikere.

Tidsskriftet retter seg i hovedsak mot praktikere på siviløkonomnivå innen finans, økonomistyring, regnskap og konsulentvirksomhet, samt mot revisorer, jurister og økonomistudenter. Tidsskriftet publiserer også fagfellevurderte artikler, og er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høgskolerådets oversikt. Disse artiklene blir vurdert av ekstern fagfelle (referee) utenfor redaksjonen med hensyn til kvalitet, aktualitet og relevans for leseren. Forfatteren må selv be om fagfellevurdering ved innsendelse av manuskript.

Forfatterne er spesialister innenfor sine fagområder, enten som praktikere eller som ansatte i akademia. Artiklene tar sikte på å gi leserne en grundig og praktisk belysning av det tema som tas opp til behandling. Praktisk økonomi & finans benyttes i dag som arbeidsverktøy av økonomer og jurister innen næringsliv og offentlig forvaltning, samt i undervisningen ved en rekke av landets universiteter og høyskoler.

Tidsskriftet mottar manus til vurdering for utgivelse. Manuskripter sendes til redaksjonen ved å klikke på "Send inn manus"-knappen nedenfor.
Ansvarlig redaktør
Inger Johanne Pettersen, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktører
Gunnar Dahl, DHT
Ragnhild Kvålshaugen, Handelshøyskolen BI
John Chr. Langli, Handelshøyskolen BI
Finn Espen Sellæg, EY
Gry Skorpen, Ferd AS
Frode Sættem, NHH - Norges Handelshøyskole

Redaksjonssekretær

Marit Rokkones
Kruttmølleveien 16
1414 Trollåsen

Tlf.: 901 18 119

Redaksjonens adresse
Praktisk økonomi & finans
Universitetsforlaget
Postboks 508 sentrum
0105 Oslo

Sist publiserte tidsskrifter

Mest leste artikler

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon