Sett av datoene 20.–21. september 2018. Da skal Norsk bolig- og byplanforening arrangere Norsk planmøte i Trondheim i samarbeid med lokalavdelingen Trondheim bolig- og byplanforening.

Norsk planmøte er en stor nasjonal fagkonferanse som arrangeres hvert andre år. For første gang på ti år skal denne konferansen holdes i Trondheim.

Tema for årets konferanse er «Sammen om byen». Den skal handle om nye metoder for medvirkning og samarbeid i byutvikling. Deltakerne vil få se og høre gode eksempler på hvordan byutvikling har skjedd ved å involvere byens befolkning, gjennom lokale initiativ og et godt samarbeid mellom offentlige og private aktører.

Norsk planmøte er en felles arena for alle som er engasjert og interessert i byutvikling og samfunnsplanlegging i Norge. Dette er kjernen av Norsk bolig- og byplanforening sin virksomhet. Demokrati og urbanisering har vært et gjennomgående tema for tidligere planmøter. «Sammen om byen» vil gå videre i å se på hvordan vi i praksis kan få til god byutvikling i fellesskap.

Norsk planmøte har opp gjennom årene utviklet seg til å bli et verdifullt etterutdanningstilbud og en viktig møteplass for både bolig- og byplanforeningens medlemmer og alle med interesse for plan- og utviklingsarbeid i Norge.

Konferansen i Trondheim skal handle om medvirkning og samarbeid i byutvikling. Foto: Carl-Erik Eriksson/Trondheim kommune

Foredrag, byopplevelser og diskusjon

Årets utgave av Norsk planmøte vil bli en god blanding av engasjerende foredrag og praktiske øvelser. Det er også lagt opp til byvandring og befaringer til enkelte av prosjektene som blir presentert i foredragene.

Parallelle sesjoner vil gå i dybden på foredragene og deltema knyttet til medvirkning, bl.a. digitale verktøy, verkstedmetodikk, ulike samarbeidsformer og midlertidige gate- og byromsprosjekter. Her vil deltakerne få muligheten til å delta i diskusjoner og idéverksteder.

I tillegg til å høre skal vi også se og oppleve flere av prosjektene i virkeligheten. Deler av programmet vil være delt opp i lokaler som ligger ulike steder i Trondheim sentrum. Diskusjon om samarbeid mellom forskjellige fagretninger vil f.eks skje i lokalene til Sosiologisk poliklinikk. Vi skal både se på konkrete midlertidige prosjekter i byen og diskutere metoden som brukes til å utvikle slike prosjekter.

Habitat Norge vil i en egen sesjon presentere modeller for deltakelse fra det globale sør.

I kaffepauser, lunsjer og under festmiddagen torsdag blir det mange muligheter for mingling og gode samtaler med andre som er interesserte i byutvikling.

Programlansering og påmelding i april

Du får oppdatert informasjon om Norsk planmøte 2018 ved å følge Facebook-siden til arrangementet, Sammen om byen: Norsk planmøte 2018.

Der vil bl.a. navn på foredragsholdere og tema for foredrag og parallelle sesjoner bli lansert fortløpende. På Facebook blir også programmet presentert. Planen er å åpne for påmelding samtidig som programmet legges ut i april.

Oppdatert informasjon om arrangementet og lenke til påmelding vil, i tillegg til Facebook, bli lagt ut på nettsiden boby.no og sendt ut på mail til medlemmer i Norsk bolig- og byplanforening.