Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 2)
av Hilde Lorentzen
Sitatet overfor kunne vært hentet fra et strategidokument fra dagens NIBR, men er skrevet for 50 år siden av NIBRs første instituttsjef: Sven Erik Lundby. Betyr det at intet er nytt ...
(side 4-9)
av Arvid Hallén
Det er i år femti år siden Norsk institutt for by- og regionforskning ble etablert. 1. juli 1967 omdannet Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd (NTNF) det fagmiljøet som fra 1964 var bygget opp under ...
(side 10-13)
av Erik Henningsen
Den samfunnsvitenskapelige interessen for å studere byen og urbanisering er like gammel som samfunnsvitenskapene selv, men problemstillinger og tilnærminger fornyes i løpet av historien. Dagens byforskning har to hovedårer: Den ...
(side 14-19)
av Hege Hofstad, Trond Vedeld og
Klimaomstilling og byutvikling har lenge vært et tema for planleggingen. Utbredelsen og den generelle omfavnelsen av klimaomstilling som rettesnor for samfunnsmessige og arealmessige valg har imidlertid økt i styrke de ...
(side 20-25)
av Berit Nordahl, Rolf Barlindhaug og
Når nye boliger bygges innenfor eksisterende byggesone koples eiendomsutvikling og byutvikling. Oslo og mange andre byer kan vise til en rekke transformasjonsprosjekter de siste 10 – 20 årene. Gjenbruk på sentrale områder der ...
(side 26-31)
av Gro Sandkjær Hanssen, Trine Monica Myrvold og
Fremtidig areal- og transportutvikling i og rundt byene skal følge prinsippene om kollektivknutepunktutvikling, flerkjernet struktur, fortetting og kompakt byutvikling. Dette krever en helhetlig og koordinert politikk på tvers av kommunegrenser ...
(side 32-35)
av Steinar Johansen, Knut Onsager og
Sentralisering av befolkning og arbeidsplasser til byer og tettsteder har vært en langsiktig trend i Norge, som i andre industrialiserte land. Veksten i byregionene har vært sterk, særlig i storbyene ...
(side 36-39)
av Susanne Søholt
Fram til 2000-tallet var innvandring forbundet med by og urbane områder. I de siste årene har det imidlertid skjedd en endring i hvor innvandrerne slår seg ned i landet vårt ...
(side 40-41)
(side 42-47)
av Rolf H. Jensen
Bygningsloven av 1965 ble satt ut i livet fra 1966 og tiden som fulgte var en pionértid innen norsk planlegging med utviklingsoptimisme – nesten euforisk! Det trengtes nybrottsarbeid og ildsjeler ledet an med ...
(side 48-51)
av Eva Falleth, Inger-Lise Saglie og
Planlegging har endret seg fra en i hovedsak fysisk planlegging til en integrert samfunnsplanlegging. Forskning og høyere utdanning gjenspeiler denne utviklingen. Dette gjelder også planleggermiljøet på Norges miljø-og biovitenskapelige ...
(side 52-55)
av Jørn Cruickshank, Ragnar Nilsen og
Nordmenn generelt er lite tilfreds med muligheten til å påvirke mellom valg. Planleggerne rundt om i kommunene jobber derfor hardt for å få til bedre medvirkning i planprosesser. Vi vil ...
(side 56-61)
av Kristian Wilén Haaland, Ole Martin Nuven, Anders Lundberg og
Vanndirektivet er et av EUs viktigste direktiver, og Norge har sluttet seg til det og i tillegg utarbeidet en nasjonal vannforskrift som begge gir føringer for forvaltningen av vann og ...
boknytt
Fra servicehus til dugnadsfellesskap – borettslaget kollektivet 1976-2016
Tore Lange/Solveig Wahl Ekedahl (redaktør), Merete Ber Toreg (bilderedaktør) Gaidaros Forlag, 2016 ISBN9978-82-8077-169-8 104 sider Paperback
(side 62-63)
av Jon Guttu
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon