Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 2)
av Jens Fredrik Nystad
Resultatet av kommunereformen er nå klart: Kommunetallet reduseres med 74, fra 428 kommuner før reformen til 354 etter reformen. 121 av de gamle kommunene forsvinner og erstattes av 47 nye kommuner. Og siden kommunene ble ...
(side 4-11)
av Jens Fr. Nystad
Antall kommuner i Norge vil reduseres fra 428 til 354, og fra 2020 vil hver tredje nordmann bo i en nyopprettet kommune. Også det regionale nivået slankes, fra 19 fylker til 11 nye regioner. Det ...
(side 12-15)
av Jens Fr. Nystad
I arbeidet med kommunereformen har kommunalminister Jan Tore Sanner støttet seg til et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg, som blant annet har anbefalt en kommunestørrelse på minst 15 000 – 20 000 innbyggere for å sikre gode kommunale ...
(side 16-21)
av Jens Fr. Nystad
Forrige gang det var snakk om å endre kommuneinndelingen i Norge var i 1992. Da foreslo Christiansen-utvalget at ingen kommuner skulle ha mindre enn 5 000 innbyggere. Stortinget fulgte imidlertid ikke opp ...
(side 22-27)
av Yngve Flo
Medan staten i mange tilfelle detaljstyrer den kommunale oppgåveløysinga, overlèt rikspolitikarane den reelle makta over kommunegrensene til lokale folkevalte. Kvar kjem konseptet om lokal makt over kommunestrukturen frå, og korleis ...
(side 28-29)
av Tage Pettersen
Moss og Rygge har valgt å gå sammen i en ny kommune fra 1. januar 2020, med nær 50 000 innbyggere. Ordfører i Moss, Tage Pettersen (H), forteller nærmere om vedtaket og prosessen.
(side 30-31)
av Jørgen Amdam
Ei nesten sjølsagt samanslåing av Ørsta og Volda blei ikkje noko av. Ordfører i Volda, Jørgen Amdam (Ap), forsøker å gjere reie for kvifor det gjekk slik.
(side 32-35)
av Matz Sandman
Det ble ingen reell kommunereform, men et endret kommunekart preget av det partipolitiske norgeskartet og en skeptisk befolkning. Gitt premissene kunne vi vel ikke komme lenger denne gang. Kommunene gjorde ...
boknytt
(side 36-39)
av Jon Naustdalslid
Jan Erling Klausen, Jostein Askim, Signy Irene Vabo (red.) Fagbokforlaget, 2016 322 s.
(side 40-41)
av Jon P Knudsen
Med fire års mellomrom stiller skiftende regjeringer diagnose på det regionale Norge og skisserer tiltak for en ønsket fremtid med en melding til Stortinget. Slike meldinger er innhyllet i sin ...
(side 42-45)
av Hans Kristian Lingsom
Stortinget har bedt om en regionreform der landets 19 fylkeskommuner omdannes til 10 regioner. Det sies imidlertid lite om hvilke oppgaver de nye regionene skal ha i forhold til dagens fylkeskommuner. Og ...
(side 46-49)
av Mona Handeland og Anne Irene Myhr
Resultatet av interkommunalt plansamarbeid er større gjennomslagskraft i lokaliseringssaker. Forutsetninger er at kommunene anerkjenner hverandre som likeverdige, at det er tillit mellom aktørene og at det er skapt en fellesskapsfølelse ...
(side 50-51)
(side 52-55)
av Gunnar Lindberg
Transportsektoren står overfor store utfordringer framover. Sektoren er en av våre største bidragsytere til utslipp av klimagasser og er nødt til å gjennomføre store endringer om vedtatte klimamål skal nås ...
(side 56-60)
av Helge Hillnhütter
Gåing er dypt integrert i dagliglivet og den enkleste måten å komme seg fra A til B på. Nesten alle kan gå uten nødvendigvis å være i topp fysisk form ...
(side 61-65)
av Aud Tennøy
I 2009 ble plan- og bygningsloven revidert, med nye og sterkere verktøy for regional styring av arealutviklingen. I 2010 overtok fylkeskommunene ansvaret for 80 prosent av det statlige veinettet. Vi har undersøkt om ...
(side 66-71)
av Morten Welde
Regjeringens melding til Stortinget om Nasjonal transportplan (NTP) for årene 2018–2029 signaliserte et høyt ambisjonsnivå. I alt plan legges investeringer i riksvegnettet på 374 milliarder kroner i plan perioden. Til sammenlikning var ...
(side 72-75)
av Arvid Strand
Etableringen av selskapet Nye Veier AS viser hva demokratiet kan få til når de som har makt vil benytte den. Da kan plattformerklæringer settes ut i livet uten de vanlige ...
(side 76-79)
av John Pløger
Det finnes mange forslag om å revitalisere byene, i form av temporære byrom, innovasjonsarenaer, økologisk byplanlegging, kunst i byrom, kulturarv og så videre. Kulturhus blomstrer opp, museer flytter inn i ...
boknytt
(side 80-81)
av Rolf Jensen
Elin Børrud og August E Røsnes Fagbokforlaget, 2016
(side 82)
Fredrikstad vinner Statens pris for attraktiv by for 2017. Juryen trekker frem byens satsing på gratis ferge og handel i sentrum som to viktige momenter for valget av vinner. – Fredrikstad har ...
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon