Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 2)
av Jens Fredrik Nystad
I en tid da det nærmest er gått inflasjon i bruk av betegnelsen «smart» om ulike deler av samfunnslivet (eksempel: smarte byer, smarte hjem, smarte veger, smarte penger, smarte bygg ...
(side 4-7)
av Jens Fr. Nystad
«Smart spesialisering» har de siste årene dukket opp som en ny strategi for regional innovasjon. I Norge har så langt enkelte fylkeskommuner tatt metoden i bruk i sitt langsiktige utviklingsarbeid ...
(side 8-13)
av Håkon Finne
Nordland fylkeskommune var først ute i Norge med å utvikle en egen strategi for smart spesialisering. Men de er ikke alene; regioner over hele Europa har slike. Innen EU er ...
(side 14-19)
av Arne Isaksen
Hva skaper jobber og næringsvekst i noen geografiske områder, men ikke i andre? Artikkelen argumenterer for at næringsutvikling krever entreprenører som setter i gang ny virksomhet og aktører som tilpasser ...
(side 20-25)
av Bjørn Terje Asheim
Smart spesialisering er en stor, koordinert EU-satsing på en regional innovasjonspolitikk for å fremme økonomisk vekst gjennom økonomisk restrukturering, altså å støtte ny næringsvirksomhet og å oppgradere og videreutvikle ...
(side 26-29)
av Bjørn Egil Flø
Lat meg få lov å ta til orde for tvilen. Den kom til meg for nokre månadar sidan då eg saman med nokre kollegaer hadde invitert til ei arbeidsgruppe i ...
boknytt
(side 30-33)
av Steinar Johansen, Knut Onsager og
«Politikk for innovative regioner» er en forskningsbasert debattbok om regional innovasjon i næringslivet og innovasjonspolitikken. Boka gir innsiktsfulle bidrag på feltet og til debattene om innovasjonspolitikk og mellomnivåets rolle og ...
(side 34-39)
av Sverre Kværner
Pax Forlag, 2016
(side 40-41)
(side 42-45)
av Thorvald Gran
Hvis vi tenker oss økonomi som et samspill mellom bedrifter og familier, hvor familiene leverer arbeidskraft til bedriftene og hvor bedriftene leverer varer til familiene og samspillet er formidlet av ...
(side 46-49)
av Svein Kjerulf Rasmussen
At planlegging kan bidra til byliv vil vi naturligvis tro, men 45 år etter at de sentrale publikasjonene «Livet mellem husene» av Jan Gehl og «Bomiljø» av Ingrid Gehl utkom, er ...
(side 50-54)
av Hans Kjetil Lysgård
Kulturbasert utvikling har blitt et sentralt tema de siste 10–20 årene i både store og små byer omkring i verden (Bell & Jayne 2006, 2010). Forskning på kulturbaserte utviklingsstrategier har for det meste fokusert ...
boknytt
(side 55-56)
av Sigmund Asmervik
Engen, Ole Andreas H., Kruke, Bjørn Ivar, Lindø, Preben Hempel, Olsen, Kjell Harald, Olsen, Odd Einar og Pettersen, Kenneth Arne.
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon