Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 4-7)
av Jens Fredrik Nystad
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har en nøkkelrolle i arbeidet med integrering av flyktninger og innvandrere. IMDi er både et forvaltningsorgan og et kompetansesenter, og samarbeider tett med kommunene og sektormyndighetene ...
(side 8-9)
Utredningen til det regjeringsoppnevnte Brochmann 2-utvalget1 ble lagt fram 1. februar. Bakteppet for utredningen har vært det ekstraordinært høye antall asylsøkerne som kom til Norge i 2015, og utsiktene til at tilstrømningen ...
(side 10-17)
av Ragnhild Ihle
Integrering har vært på den politiske dagsorden i Norge i flere tiår. Men hva betyr det egentlig? Hvordan defineres begrepet i politiske dokument, og hvordan har forståelsen av dette feltet ...
(side 18-25)
av Lars Østby
Integreringen av innvandrere i Norge går rimelig bra. Norskfødte med innvandrerforeldre gjør det langt bedre enn foreldregenerasjonen. Det er likevel store forskjeller i for eksempel yrkesdeltaking og inntektsnivå mellom innvandrere ...
(side 26-27)
av Mai Camilla Munkejord og Marianne Solbakken
For noen år siden hadde Gloppen i Sogn og Fjordane, i likhet med mange andre kommuner rundt om i landet, et stort og økende behov for kvalifisert helsefagpersonell, særlig i ...
(side 28-29)
av Jens Fredrik Nystad
I bydel Alna i Oslo hjelper en gruppe kvinner med minoritetsbakgrunn andre minoritetskvinner til å styrke seg selv, sine barn og sine familier i møtet med det norske samfunnet. PLAN ...
(side 30-35)
av Roger Bjørnstad
Norge har bak seg et tiår med formidabel sysselsettingsvekst. Veksten har imidlertid i stor grad kommet blant innvandrere. Innvandringen har gjort det både mulig og nødvendig å skape mange nye ...
(side 36-39)
av Camilla Bjerkli, Frode Flemsæter, Haakon Lein, Hilde Nymoen Rørtveit, Gunhild Setten og Jørund Aasetre
I Norge har friluftsliv spilt en viktig rolle for utviklingen av en «norsk» identitet, og etableringen av en norsk nasjonalstat. I dag blir friluftsliv sett på som en naturlig arena ...
Byrom for alle?
Urbane offentlige rom i et demokratiperspektiv
(side 40-43)
av Heidi Bergsli og Gro Sandkjær Hanssen
Byutviklingsdebatten er i dag preget av en diskusjon om fortetting, attraktivitet og boligproduksjon. Kompakt byutvikling fordrer en større diskusjon om hvordan sikre urbane kvaliteter og sosial og miljømessig bærekraft i ...
(side 44-47)
av Katja Johannessen
Idealet for vanskeligstilte på boligmarkedet og mennesker med behov for tilrettelagte tjenester er at de skal bo i vanlige boliger og i ordinære bomiljøer. Det gir dem mulighet til å ...
(side 48-49)
debatt
(side 50-52)
av Toril Presttun
Einar Spurkeland, DB Schenker A/S, hadde en artikkel om varetransport og bylogistikk i PLAN nr. 5 2016, der han uttaler at bylogistikken har vært et forsømt tema i planlegging og at ...
(side 53)
av Hilsen Susan Brockett
Integrering av nye landsmenn er en viktig oppgave, og en som jeg har et spesielt forhold til. Mange deltar i debatten med utgangspunkt i forskning, men jeg kaster meg inn ...
(side 54-55)
av Kent G. Dagsland Håkull
Medlem i Forum for kommunal planlegging (FKP) erfarer endringar i norsk planlegging og planleggarrolla. Blant anna er dette omtalt i FKP sitt arbeidsprogram for 2014-2015. Overgangen til den nye plan- og ...
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon