Vi ser et av Istanbuls store stridstemaer allerede før vi har landet. Umiskjennelig er det en hengebro-profil som lyser i røde og hvite striper i novembermørket. Assosiasjoner går til jul, men poenget er vel mest å markere at her er jeg, en av Europas største broer, initiert og gjennomdrevet av meg! I praksis betyr det Tyrkias sterke mann – Recep Tayyip Erdogan.