Arktis og Antarktis har tiltrukket sig fornyet opmærksomhed. I en virkelighed formet af globale klimaforandringer og en særegen politisk situation ved polerne, overlapper geofysik og geopolitik hinanden. Polaregnene er med tiden blevet vigtige bastioner for forskning i klodens tilstand, gennem forskning i geofysik, biologi og geologi er egnene blevet målestok for de klimaforandringer, vi står overfor. De samme klimaforandringer, der i stigende grad gør polaregnene tilgængelige for turisme, shippingruter og udvindingen af natur ressourcer og skaber en fornyet politisk interesse for området. Vi synes at gå en fremtid i møde, hvor en stigende menneskelig tilstedeværelse i polaregnene bliver en realitet, en fremtid hvor polarområderne er i forandring, og en fremtid hvor vi får brug for et nyt blik på polar arkitektur og urbanitet.