Byutvikling er motoren for å nå de globale målene for en global bærekraftig utvikling og kutt i klimagassutslipp, dersom det gjøres riktig. Det er et av de viktige budskapene i Ny urban agenda (NUA) som de 140 landene som deltok på FNs Habitat III-konferanse i Quito nå i høst har sluttet seg til. NUA har blitt et veikart for hvordan byer må skapes og utvikles i fellesskap for å bidra til oppfyllelse av FNs bærekraftmål.