Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 2)
av Jens Fredrik Nystad
(side 4-11)
av Eva Falleth og Jon P Knudsen
Planlegging er et speilbilde av samfunnsutviklingen. I denne artikkelen vil vi trekke opp utviklingen av norsk planlegging fra byplanlegging via fysisk-økonomisk planlegging til dagens brede samsfunnplanlegging. Samtidig vil vi ...
(side 12-15)
av Arthur Wøhni
1. juni 1965 markerer et tidsskille i norsk planleggingshistorie. Da vedtok Odelstinget forslag om ny bygningslov, som trådte i kraft fra 1/1-1966. For første gang fikk vi en planleggingslov for hele landet. Den ...
(side 16-24)
av Jens Fredrik Nystad
Vi feirer i år at det er 50 år siden hele landet ble omfattet av et felles planlovverk, ved bygningsloven av 1965. Loven gav oss hovedtrekkene i planleggingen vi har i Norge ...
(side 24-31)
av Ellen Grepperud
Prognosene viser at folketallet i Oslo og Akershus kan øke med om lag 260 000 over de neste tjue årene. Parallelt med dette forventes fortsatt vekst i antall arbeidsplasser. Et omfattende samarbeid ...
(side 32-35)
av Ellen de Vibe
I løpet av 50 år har plan- og bygningsloven blitt endret flere ganger. Slike lovendringer er ofte kjærkomne, men erfaringsmessig er det snarere snakk om formalisering av allerede etablert praksis enn ...
(side 36-37)
av Jan Sandal
Jeg var så heldig å få bli med i planarbeidet etter den nye bygningsloven fra 1965. Det var en tid da planbegrepet stod sterkt og vi hadde ståltro på at det ...
(side 38-39)
av Gro Sandkjær Hanssen, Hege Hofstad og Nikolai K. Winge
I årene som kommer forventes det en sterk befolkningsvekst i og rundt de største byene. Dette har ført til større fokus på forenkling og effektivisering av planprosesser. Samtidig er det ...
(side 40-45)
av Anne Synnøve Vaagsland Horten
Tjenesteproduksjonen i Svelvik kommune var ikke god nok. Tilliten til viktige samfunnsinstitusjoner ble derfor utfordret, og utviklingen gikk feil vei med hensyn til viktige levekårsmål. For å løse knuten la ...
(side 46-51)
av Jørn Cruikshank og Hanne Heieraas Evju
Har den kommunikative vendingen i planleggingsfaget beveget seg fra lærebøkene og ut i praksisfeltet? I en masteroppgave ved Universitetet i Agder kommer det fram at planleggingen av Sørlandsparken utenfor Kristiansand ...
(side 52-53)
av Magnus Boysen og Odd Iglebæk
Mange, kanskje de fleste land i verden har plan- og bygningslover. Hva vet vi om dem, og hvilken betydning har de? Det enkle svaret synes å være at vi vet ...
(side 54-55)
av Karl Otto Ellefsen
«Hvordan Drammen reiste seg – Hva seks byplansjefer forteller om byutviklingen 1980–2011» BULL – Nettverk for byutviklingens lange linjer, 2014
(side 56-57)
(side 58-63)
av Sverre Bjerkeset
Med industribyens tilbakegang og død har kultur blitt tildelt en strategisk rolle i byutvikling i den vestlige verden. Spesielt store kulturinstitusjoner, som Londons Tate Modern. Men det er også noen ...
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon