Foto: Ida Skotland Hansen

Brakkebygrenda (1999-2014)

#Brakkebygrenda #beboerdrevet #byøkologiskprosjekt #okkupanter #1999 #branntomt #Gamlebyen #folkekjøkken #sykkelverksted #alternativboform #ukonvensjonelt #inkluderende #nabolagsfølelse #livlig #politiaksjon #utkastelse #livløst #parkeringsplass #tomt #savnet

Foto: Kristin von Hirsch

Borgen (1916-2013)

#Borgenkulturhus #lokomotivverksted #1916 #Aftenposteskiltet #landemerke #kunstnerkollektiver #atelier #verksteder #øvingslokaler #kunstproduksjon #arkitekter #blurredlines #Follobanen #Borgenbrenner #Borgenborte #tomt #savnet

La stå

 

Foto: Mari Haugen

Sørenga bro

#trafikkmaskin #rester #veistubb #ubrukelig? #nei #norskform #midlertidighet #AHO-studenter #bymiljøetaten #Brukelig #høydeparkliv #barnevennlig #klatrestativ #utekino # fotoutstilling #utypisknorsk #kulturarena #Lastå

Foto: Inger Kjærstad

Eterfabrikken

#Norgeseneste #Eterfabrikk #1900 #Sprit #farmasi # bedøvendemiddel #narkose #levedyktig #flyttaifjor #BydelØstensjø #ivrigeborgere #grasrotbevegelse #midlertidghet? #Kulturhus? #gründerhub? #næringspark? #spirit #mikrobryggeri #rawfood #sjakkkurs #helse #livsløpsaktiviteter #grendehus #bærekraftig #alternativbruk #Lastå

Ingeborg Apall-Olsen, ByFabrikken