Hastighet går igjen som et gjennomgangstema i mange av de aktuelle diskusjonene vi fører om by- og stedsutvikling i dag, enten det handler om transport, vekst, opplevelse eller endringstakt og evne til å skape forandring. Vi kjenner selv tempoet på kroppen, enten det er fordi vi står inneklemt på trikken og skal rekke jobben, i kø ut av byen på vei til hytta eller fordi vi sitter og skuer utover et stille skogsvann.

I denne spesialutgaven av PLAN har vi samlet en rekke tekster som hver for seg har lite til felles tematisk, men som alle har ett samlende trekk; de har på én eller annen måte noe med hastighet å gjøre.

Bak utgaven står ByFabrikken, som på invitasjon fra PLAN har hatt redaksjonsansvaret for denne utgaven av bladet. Ved siden av det tematiske grepet vil nok en fast leser av PLAN legge merke til at også formen er litt annerledes denne gangen, både på tekster og det visuelle.

ByFabrikken er et nettverk for unge planleggere, og er en undergruppe til Oslo Bolig- og Byplanforening. ByFabrikken tilbyr et lavterskeltilbud av aktiviteter og møter, og skal være en møteplass for idémyldring og erfaringsutveksling rundt byutvikling.

For denne utgaven av PLAN har ByFabrikken etablert en liten redaksjon bestående av medlemmer fra styret, samt et redaksjonsråd sammensatt av andre i nettverket som ønsket å være med.