Vennesla Bibliotek (Foto: Husbanken)

Det banebrytende bygget er tegnet av arkitektene Helen & Hard for Vennesla kommune. Det samme arkitektkontoret stod også bak Preikestolen fjellstove, vinneren av prisen i 2010.

Vennesla bibliotek- og kulturhus har fått mye omtale i norsk og internasjonal arkitekturpresse. Konstruksjonen minner om en innvendig hval, der 27 ribber spenner over hele rommet og tjener som bibliotekshyller, sitteplasser og inneholder tekniske føringer. Materialet er tre og byggingen er utført i tett samarbeid med Rambøll og Moelven limtre.

– Det er et sunt bygg og det lukter godt, skriver juryen.

Vennesla bibliotek er et eksempel på hvordan god arkitektur kan bidra til å utvikle et sted. Vennesla har fått et fantastisk og unikt fellesrom for alle, skriver juryen i sin begrunnelse. Bygget har gode energi- og miljøkvaliteter og universell utforming er integrert som del av byggets arkitektur.

Hedrende omtaler

Tverrfjellhytta og Haakonsvern militære treningsanlegg fikk hedrende omtale av juryen. Tverrfjellhytta er tegnet av Snøhætta arkitekter og er en paviljong bygget for Norsk Villreinsenter på Hjerkinn. Det militære treningsanlegget på Haakonsvern i Bergen er tegnet av Longva arkitekter for Forsvarsbygg og inneholder idrettshall, svømmebasseng og utendørs løpebane.

Statens Byggeskikkpris for 30. gang

Statens Byggeskikkpris deles ut av kommunal- og regionalministeren og er statens pris til byggverk og bygde steder. Prisen ble i år delt ut for 30. gang på Norsk Folkemuseum på Bygdøy. En utstilling som viser alle de nominerte byggene, ble samtidig åpnet på museet. Denne blir i løpet av juni flyttet til Rådhuset i Oslo, før den legger ut på en landsomfattende turne som ender i Hammerfest.

Juryen ledes av Erling Dokk Holm, samfunnsviter, skribent og 1. amanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Medlemmer av juryen er Magnus Helland, teknisk leder/kvalitetsleder i ByBo A/S i Bergen, Grethe Kvinnesland, sivilarkitekt, prosjektsjef i Stavanger kommune, Magdalena Haggärde, sivilarkitekt i Tromsø, og Marit Thyholt, dr.ing og forskningsleder ved Sintef Byggforsk i Trondheim.