KOTE er et nytt uavhengig tidsskrift om urbanisme, landskap og stedsutvikling, drevet av studenter på UMB. Initiativet kommer fra et ønske om å sette fokus på rollen fysisk planlegging og formgiving har i dagens samfunn, og hvilke utfordringer fagfeltet står ovenfor.

Med KOTE håper vi å få fram det engasjementet som i dag finnes hos studentene, og ikke minst inspirere til videre debatt og diskusjon. Det er per i dag ingen tidsskrift drevet av studenter som dekker de temaene vi tar opp. Vi håper å fylle dette vakuumet. KOTE er et tidsskrift som forsøker å binde sammen engasjementet som finnes ved ulike utdanningsinstitusjoner. Tidsskriftet skal være et talerør for alle, men vi ønsker spesielt å få fram studentenes stemmer og meninger.

Tidsskriftet er et todelt prosjekt. Gjennom hele året driftes en nettside, som oppdateres jevnlig med aktuelle saker. I tillegg skal det gis ut en temabasert papirutgave, to ganger i året. Første nummer utgis i september og temaet er ideal og virkelighet. Her ønsker vi å gå i dybden på hva dagens fagidealer er, og hvordan forholdet er mellom disse og virkeligheten. Målet er å presentere et vidt spekter av synspunkter, tilnærminger til faget og uttrykksmåter.

Vi ønsker en større og bredere debatt om våre fysiske omgivelser og hvordan vi former dem. Med å starte KOTE håper vi å bidra til denne debatten, og være en kilde til informasjon og inspirasjon for både fagfolk og andre som engasjerer seg i den store debatten om hvor samfunnet vårt er på vei.

Les mer på www.magasinetkote.no