Stillheten er skapelsens kilde og en indre kraft. Gjennom vår indre stillhet og en større tilstedeværelse i øyeblikket kan vi bli mer bevisste hvilke handlinger som er positive for oss selv og for våre omgivelser. Det finnes ulike metoder eller teknikker for å komme i bedre kontakt med vår indre stillhet, som pust, meditasjon, turer i naturen, bevegelse, kunstopplevelser eller kreative utfoldelser. Men det er en misforståelse å tro at meditasjon eller «snillhet» løser alle problemer. En større tilstedeværelse krever en bevisst ytre handling.

Stiftelsen STILLSCAPE er et kollektivt kunstprosjekt som ble etablert i 2007. Gjennom formidling og utvikling av ulike kunstuttrykk og kulturaktiviteter er formålet å gi publikum og utøvere et møte med stillhet, med tilstedeværelse i øyeblikket.

STILLSCAPE er sammensatt av ordene «stillness» og «landscape». Ordet landscape eller landskap kommer av å skape. Våre kunstneriske visninger og øvrige aktiviteter er en invitasjon til å komme i kontakt med ditt eget skapende selv, og en invitasjon til å delta i en kollektiv skapelsesprosess.

Gjennom fire sommersesonger har vi driftet en felles kulturarena for dette formålet i Esviken i Asker kommune. Esviken er et fredet sommerhus fra 1872 som har vært i kommunal eie siden 1999. Til eiendommen hører en 90 mål stor naturtomt langs Leangbukta på Vettre/Konglungen.

Her etablerte og driftet vi Galleri Esviken & Landart, Kafé Esviken med økologisk hjemmelaget mat og betaling etter hjertet, youngSCAPE/tilbud for barn og unge, Stillhetsfestivalen og Åpen Scene. I 2010 var vi arrangør og vertskap for urframføringen av Spelet om Garborg og Baral, som ble utpekt til årets signalprosjekt av Spelfondet – Norsk Teaterråd. Vi har drevet med kursutleie til yoga, meditasjon, tai chi kineo, tegning & tilstedeværelse, og vi har arrangert kurs i hagestell og vindusrestaurering. Stedet har vært åpent for besøksgrupper av skoleklasser og barnehager, og lokalene har vært leid ut til møter, selskaper, fotolocation for mote, platecovere og litteratur.

Vi har ønsket å tilby et sted for samling og refleksjon, en åpen kunst- og kulturarena hvor folk kan motta relevante kunst- og kulturtilbud uten å forsvinne inn i kommersialismens og underholdnings rus. Et sted hvor du kan våkne opp til ditt eget språk, motta, dele eller formidle. I dag gjøres kunst som regel til vare og konsum der pengenes tomme verdi har blitt hovedmålet.

Det finnes opplevelser, erfaringer eller erkjennelser som er ordløse og som derfor best formidles gjennom poesi, dans, bilder eller andre kunstuttrykk. Det er slik behovet for kunst oppstod og fortsatt er tilstede. Gjort med tilstedeværelse i øyeblikket kan alt bli kunst; det er å være bevisst i kontakt med sin kilde.

Esviken er nå stengt i to år mens bygningen restaureres. For mer info, se www.stillscape.no

«In person», installasjon av Marie Sjøvold og Ludvig Friberg, vist under Stillhetsfestivalen 2011. I hver boks er det en film av insekter idet de våkner opp, og vi får anledning til å se at hvert insekt har sin særegne personlighet. Stillhet handler også om å bli mer bevisste våre omgivelser her og nå, gjennom nærværet i øyeblikket. (Foto: Eline Linfrø)