Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 2)
av Jens Fredrik Nystad
(side 4-9)
av Judith Thomsen og Dag Kittang
Utbyggingen av en klimanøytral bydel på Brøset, er Trondheim kommunes bidrag til den nasjonale satsingen «Framtidens byer». Denne artikkelen ser på sammenhengen mellom arealbruk og transport og hvordan utbyggingsløsningene i ...
(side 10-13)
av Helen Jøsok Gansmo
Trondheim kommune har ambisjon om å utvikle Brøset til en klimanøytral bydel hvor det er godt å bo, og til et forbildeprosjekt der arbeidet med planlegging og utbygging av den ...
(side 14-19)
av Jens Kvorning
Kenworthy og Newmans undersøgelse fra 1998 af sammenhængen mellem bymæssig tæthed og energiforbrug til transport bliver ofte brugt som et afgørende argument for at fortætte vores byer. Det var også denne ...
(side 20-21)
av Knut Selberg
Du kjøper deg god miljøsamvittighet. Det nye huset ditt er et passivhus som bruker lite energi og gjenvinner varmen. Så inviterer du på innflyttingsfest, et titalls venner kommer, du tenner ...
(side 22-27)
av Benjamin Barth
Begreper om by, bærekraft og samfunn er avklart for mange. Men forholdet dem i mellom reiser spørsmål som virker uklare for de fleste av oss: Hva er en bærekraftig by ...
(side 28-29)
av Magnus Boysen
Norsk Planmøte 2010 ble arrangert sist høst i 0slo i regi av Norsk Bolig- og Byplanforening. Det overordnede tema for møtet var hva slags fysiske og økonomiske konsekvenser en bærekraftig byutvikling ...
(side 30-35)
av Øystein Engebretsen og Arvid Strand
Planleggingsmyndighetene bør sørge for å lokalisere nye handelssentre sentralt i eksisterende tettstedsbebyggelse. Hvis den aktuelle etableringen er svært stor, vil det være viktig, fra et transportmessig synspunkt, å etablere den ...
(side 36-37)
(side 38-43)
av Toril Ringholm
Utviklerrollen er blitt en nøkkelrolle blant flere for norske kommuner, men hvilke tema er viktige når kommunene driver med samfunnsutvikling? Hvem samarbeider kommunene med, og hvordan er utviklingsarbeidet koblet opp ...
(side 44-46)
av Jens Christian Hansen
(side 47)
av Tor Selstad
Dosent Nils Laurits Severin Jacobsen fra Universitetet i Stavanger diskuterer i siste nr. av PLAN hva som er en by i Norge i det 21. århundre (Hva er en by? PLAN ...
(side 48-51)
av Jens Kr. Steen Jacobsen
I artikkelen «Nasjonale turistveger nasjonalromantikk i moderne innpakning», publisert i PLAN 3-4/2010, fremkommer det en del diskutable påstander. Kristin Evjen og Tore Edvard Bergaust ved Universitetet for miljø- og biovitenskap berører ...
(side 52-55)
av Anders Endrestøl
Handlingsplaner har i løpet av de siste årene blitt sentrale verktøy for forvaltningen av både arter og naturtyper, og vil nok bli en del av hverdagen til mange samfunnsplanleggere. De ...
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon