Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 1)
av Jens Fredrik Nystad
(side 4-7)
av Nils Aarsæther
Utgangspunktet for denne artikkelen er eit manglande samsvar mellom etterspurnad etter plankompetente fagpersonar på den eine sida, og på den andre sida at fleire utdanningsinstitusjonar har problem med å rekruttere ...
(side 8-11)
av Eva Falleth
Norsk planlegging sliter med rekrutteringen, og vi har kanskje oss selv å takke? Konfliktene mellom de som har arbeidet med samfunnsplanlegging og de som har virket innenfor fysisk planlegging har ...
(side 12-15)
Arkitekter har tradisjonelt hatt en sentral posisjon i norsk planlegging, men er det fortsatt slik? PLAN har snakket med rektor på Arkitektur- og designhøgskolen i 0slo, Karl 0tto Ellefsen, for ...
(side 16-19)
Høgskulen i Volda har i mange år tilbudt utdanning i samfunnsplanlegging, både på bachelor- og masternivå. PLAN har snakket med professor Roar Amdam, som forteller at de satser mye på ...
(side 20-21)
av Ingeborg Johnsen
Masterprogrammet for samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved Universitetet i Tromsø er et fremtidsrettet og tverrfaglig studium. Utdanningen gir en bred vitenskapsteoretisk bakgrunn, samtidig som den er dagsaktuell og pragmatisk med tanke ...
(side 22-24)
Den store generasjonen av fagfolk som på 1970- og 1980-tallet gikk inn i planleggerposisjonene i offentlig sektor og på universiteter og høgskoler, er i ferd med å forlate yrkeslivet. I rekkene ...
(side 25-27)
av Sverre Flack
I hovedverket til den franske sosiologen og filosofen Henri Lefebvre «The Production of Space»1 (1974) viser han hvordan våre omgivelser er betinget av samfunnets måter å produsere på. For marxisten Lefebvre ...
(side 28-31)
Med sine vel 600 ansatte er Asplan Viak et av Norges ledende konsulentfirmaer innenfor plan og analyse, og en stor og attraktiv arbeidsplass for planleggere av ulike kategorier. Derfor kan det ...
(side 32-35)
Byplansjefen i 0slo, Ellen de Vibe, leder en av landets største planleggingsetater. PLAN har snakket med henne om spennende, men krevende oppgaver i en kryssild av motstridende interesser, om rekruttering ...
(side 36-37)
Mange kommuner, særlig små distriktskommuner, sliter med å rekruttere kompetente folk til planlegger- stillingene sine. Både lønnsnivået i kommunene, svake fagmiljøer og perifer beliggenhet kan være med på å forklare ...
(side 38-39)
av Susan Brockett
Har etterutdanning flyttet ut av akademiske og åpne fora og blitt mer bedriftsinternt? Markedet, det vil si bedriftenes egne premisser og betalingsviljen, bestemmer mer og mer hva som tilbys. Det ...
(side 40-41)
av Eva Fængsrud og Una Voss Christophersen
I en omskiftelig verden blir behovet for å sette planleggere i stand til å møte fremtidige utfordringer stadig større. Nye rammebetingelser, nye styringsformer, nye lover har skapt nye utfordringer for ...
(side 42-43)
(side 44-49)
av Nils L. S. Jacobsen
Begrepet by har endret innhold som følge av endringer av kommuneinndeling, lovtekst og folkelig omgang med begrepene tettsted og by. Med utgangspunkt i Louis Wirths definisjon av by, vil denne ...
Boknytt
(side 50-51)
av Røyne Kyllingstad
Mange stater rundt om på kloden har pr. i dag brutt sammen (med Somalia på «listetoppen»). 0g det blir stadig flere av dem. Så det haster med å komme ut ...
(side 52-54)
av Nils Aarsæther
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon