Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 2)
av Jens Fredrik Nystad
(side 4-8)
av Liv Signe Navarsete
Distrikts- og regionalpolitikk høyrer til dei evige områda i norsk politikk. Omgrepet har kanskje ikkje alltid vore nytta, men politikarar har til alle tider vore oppteken av korleis landet skal ...
(side 9-13)
av Jan Sandal
Med vår krevende geografi og høye kostnadsnivå må Norge jobbe smart for å kunne hevde seg i den globale konkurransen. Vi må ha kunnskap og analysemetoder for å forstå vår ...
(side 14-19)
av Ottar Hellevik
Motsetningen mellom sentrum og periferi har vært sentral i analyser av norsk politikk. Konklusjonen er at den ble svekket utover i forrige århundre, med unntak av en oppblussing under debattene ...
(side 20-25)
av Bjørn Egil Flø
Med det kulturelle skiftet i bygdesosiologien har sosialkonstruktivistiske bygdesosiologar og andre overstuderte røvarar innteke bygdene våre. Alle har dei forlese seg på kryptiske postmoderne teoriar, og saman er dei i ...
(side 26-31)
av Tor Selstad
Jan Sandal, tidligere ekspedisjonssjef i Kommunal- og regionaldepartementet, etterlyser i annen artikkel i dette nummeret av PLAN mer framtidstenking. Denne artikkelen er inspirert av hans tanker. Først og fremst er ...
(side 32-35)
av Anne Viken
I fleire år har eg brukt mykje tid på å prøve å forstå kvifor mange norske utkantstrøk framstår som turistkoloniar, ikkje siviliserte samfunn. Dei fleste med utgangspunkt i mitt eige ...
(side 36-41)
av Tor Fr. Rasmussen
For vel 40 år siden, i bladet Forskningsnytt nr. 2-3 i 1967, lanserte jeg en hypotese om befolkningskonsentrasjonens ubønnhørlighet. Den hadde sitt utgangspunkt i den faktiske utvikling i folketallet i byregionene, særlig i ...
(side 42-43)
(side 44-51)
av Terje Kleven
Norske planleggere, politikere, byråkrater og andre med meninger om norsk planlegging har skrevet mye om planlegging i PLAN og forgjengeren Plan & Arbeid. Jeg oppfatter tidsskriftet (-ene) som et godt ...
(side 52-57)
av Arvid Strand
Fylkesmannens miljøvernavdeling (FMM) er anerkjent som en streng, men solid og etterrettelig vokter av strandsonen. Denne oppfatningen må nyanseres etter en studie av saksbehandlingen av åtte dispensasjonssaker i Larvik kommunes ...
(side 58-62)
av Jørund Aasetre
Hvem bestemmer hvordan norske bygdesamfunn utvikles? Er det lokalbefolkningen selv som preger utviklingen, eller tiltak hentet fra verdiene til en urban middelklasse? Denne artikkelen viser eksempler på hvordan tiltak for ...
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon