– Gjerdrum ungdomsskule er både moderne, framtidsretta og universelt utforma. Eg voner bygget blir ein god møtestad for både elevar, lærarar og heile bygda i mange år framover. Her har arkitektar og byggherre gjort eit imponerande jobb, sa kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete ved utdelingen av prisen.

Gjerdrum ungdomsskoleArkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter AS Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS Byggherre: Gjerdrum kommune Entreprenør: Agathon Borgen AS Sted: Gjerdrum Byggeår: 2009

Gjerdrum ungdomsskole (Foto: Jiri Havran)

Gjerdrum ungdomsskole (Foto: Jiri Havran)

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete delte 18. juni ut Statens Byggeskikkpris på kr. 200.000 til byggherren Gjerdrum kommune samt arkitektkontoret Kristin Jarmund Arkitekter AS og landskapsarkitekt Østengen & Berg AS. Pri- sen regnes som en av de gjeveste innen norsk arki-tektur- og byggebransje.

Utdrag fra juryens begrunnelse:

Gjerdrum ungdomsskole er noe helt for seg selv. Den manifesterer seg i det store åpne jordbrukslandskapet ved en gjennomarbeidet konseptuel form og et ekspressivt uttrykk. Dessuten representerer Gjerdrum ungdomsskole en innovativ tolkning av skolen som læringsarena og møtested.

Byggets eksteriør tar i bruk et abstrakt formspråk. Men en lav enetasjes bygningskropp og en skrå granittfasade mot sør, trer bygget frem som et konstruert platå i landskapet. De øvrige fasa- dene er som presise komposisjoner av fargesterke flater og vinduer bundet sammen av langsgående metallprofiler. Dette forsterker byggets horisontale karakter.

Bygningskonseptet og fasadeutformingen kombinerer to tilsynelatende motstridende egenskaper, det gir en urban karakter til et bygg som med sin store flate hører hjemme i et stort åpent landskap. Slik blir Gjerdrum ungdomsskole et innovativt svar på hvordan fellesskapets bygninger i landlige omgivelser kan gis en moderne og tidsaktuell arkitektur. Med dette gis også byggeskikkbegrepet nye dimensjoner. I stedet for å innordne seg eller underordne seg omgivelsene, representerer bygget en selv- stendighet med stedsdannende egenskaper.

Skolebygget er et resultat av arkitektens mangeårige arbeid med en rekke skoleprosjekter og representerer en videreføring av skolen som bygningstype, hvor arkitektur og pedagogikk kombineres på en måte som gir inspirasjon til læring. Universell utforming er konsekvent ivaretatt i hele bygget på en naturlig og integrert måte. Det er god tilgjengelighet for bevegelseshemmede ved at bygget er på én etasje. Orienteringshemmede er ivaretatt ved ledelinjer som er malt på gulvet og ved riktig kontrastbruk.

Gjerdrum ungdomsskole er et djervt bygg som gjennom sin distinkte karakter umiddelbart mobiliserer til refleksjon om både hva arkitektur er i 2010, og hvordan steder dannes og opprettholdes. Bygget er ikke minst en sterk artikulasjon av de egen- skapene som ligger i å eksperimentere med forholdet mellom form og funksjon, og bidrar til en ytterst vellykket og poengtert demonstrasjon av hvordan byggeskikken kan fornyes.

I tillegg til vinnerprosjektet ble Lysaker Park i Bærum kommune og Lærernes hus i Oslo gitt hedrende omtale av juryen.

Juryen for Statens Byggeskikkpris 2009–2012

Erling Dokk-Holm (leder), Magnus Helland, Grete Kvinnesland, Magdalena Haggärde og Marit Thyholt. Husbanken er sekretariat for juryen.