Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 2)
av Jens Fredrik Nystad
(side 4-9)
av Mari Sundli Tveit
Landskapet er viktig for folk. Det er bakteppet for våre liv og reflekterer samspillet mellom natur og kultur gjennom historien. De fleste vil på oppfordring kunne gi sin mening om ...
(side 10-15)
av Tore Edvard Bergaust og Kristin Evjen
Nasjonale turistveger er et gigantisk prosjekt i norsk målestokk. Store statlige overføringer og lokal satsing skal bidra til å trekke turister fra alle verdenshjørner til Norge med fornyet styrke. Atten ...
(side 16-23)
av Annegreth Dietze-Schirdewahn
Kunnskapen og verdiene som historisk hagekunst og landskapsarkitektur kan tilføye dagens arealplanlegging er fortsatt undervurdert og for lite brukt. Dette til tross for at historiske hager og parker kombinerer naturlige ...
(side 24-29)
av Sebastian Eiter og Anders Bryn
Norske landskap er i endring, og gjengroing er en viktig prosess i denne sammenhengen. Som fysisk fenomen knyttes ofte gjengroing til de vegetasjonsendringer som følger av nedlagt eller endret landbruksdrift ...
(side 30-35)
av Kine Halvorsen Thorén
Det er en økende erkjennelse av grønnstrukturens betydning for mer klimavennlige og bærekraftige byer og tettsteder. Samtidig fortsetter den uplanlagte nedbyggingen av urbane grøntområder i et såpass omfattende tempo at ...
(side 36-39)
av Anders Hus Folkedal
Alt landskap er i konstant endring over tid. Nedleggelse av jordbruksdrift fører til gjengroing, og økt tilflytting til byer fører til fortetting og byvekst. Våre byer er fulle av temporære ...
(side 40-47)
av Jon P. Knudsen og Jørn Cruickshank
Mye tyder på at vi i de siste årene har vært vitne til et stadig økende konfliktnivå mellom stat og lokalpolitikk i planspørsmål. Særlig gjelder dette for saker om bruk ...
(side 48-49)
Meditasjon i kulturlandskap forlatt
(side 50-59)
av Rainer Stange
Gatetrærne har en helt spesiell rolle i gaterommene på grunn av sin størrelse, lange levetid og sin evne til å danne vertikale, grønne strukturer inne i den tetteste byen. Gatetrærne ...
(side 60-63)
av Sissel Rogne
Naturmangfoldloven introduserte begrepet prioriterte arter da den trådte i kraft i juli 2009. Begrepet har betydning for forvaltning av vårt biologiske mangfold, selv om vi foreløpig har lite erfaring med praktiseringen ...
(side 64-71)
av Anders Bryn. og Katrina Rønningen, Svein Frisvoll, Trine Bekkby, Wenche Dramstad, Wendy Fjellstad
Myndighetene åpner opp for næringsutvikling i og i tilknytning til verneområder (St.prp. nr. 65 (2002–2003) – «Fjellteksten», Soria Moria-erklæringen, 2005), fortrinnsvis knyttet til nasjonalparker og landskapsvernområder. Verdiskapingsprogrammet «Naturarven som verdiskaper» skal bidra ...
(side 72-73)
(side 74-81)
av Anders Langeland
Byspredning og økt bilbruk er et enormt problem både i Europa1 og i de største byområdene i Norge. Det er oppstått en avgrunn mellom våre mål for økt bærekraft på ...
(side 82-91)
av Terje Kleven
Jeg har de tre siste årene strevet med norsk kommuneplanleggings historie. I løpet av året blir det ei bok. En del av strevet har vært i å lese hva planleggere ...
(side 92-93)
av Røyne Kyllingstad
ja, ville det med men gjøre det? lyder et velkjent sitat fra Peer Gynt. En skulle tro Peer snakket om jordvern. Vi planlegger og vi vedtar, men gir dispensasjoner med ...
(side 94-95)
– Gjerdrum ungdomsskule er både moderne, framtidsretta og universelt utforma. Eg voner bygget blir ein god møtestad for både elevar, lærarar og heile bygda i mange år framover. Her har arkitektar ...
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon