Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 2)
av Jens Fredrik Nystad
(side 4-9)
av Jens Fredrik Nystad
Den rødgrønne regjeringen slo i Soria Moriaerklæringen fast at den ser nordområdene som Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer. Som ledd i arbeidet med å omsette erklæringen i ...
(side 10-15)
av Lars Rowe og Geir Hønneland
Søker man på ordet nordområdene i norske avisdatabaser de første årene på 2000-tallet, får man kun noen få treff på artikler om nedbyggingen av forsvaret i Nord-Norge og russiske ...
(side 16-21)
av Sveinung Eikeland, Per Selle og Elisabeth Angell
Nordområdesatsingen er lansert av sentrale myndigheter. Hvordan ser denne satsingen ut fra nord og hvilke sjanser, men også mulige fallgruver åpnes? Grunnideen for artikkelen er at nordområdesatsingen er avhengig av ...
(side 22-27)
av Øystein Rø og Espen Røyseland
Nordområdene er igjen åsted for et stort samfunnsprosjekt, men er verdiene som ligger til grunn for utviklingen gyldige ut fra et samtidsperspektiv? Utviklingen av nordområdene bør handle om å forstå ...
(side 28-29)
av Torbjørn Pedersen
Nordområdene er ifølge regjeringspartiene fortsatt det «viktigste strategiske satsingsområde i utenrikspolitikken». Men hvor er de, rent geografisk?
(side 30-37)
av Solveig Glomsrød og Iulie Aslaksen
Nordområdene er sterkt påvirket av den globale økonomiske utviklingen og klimaproblemene. En viktig faktor i arktisk økonomi er ressursrikdommen, fra petroleum og mineraler til fisk og skog. Bruttonasjonalproduktet (BNP) per ...
(side 38-41)
av Jens Fr. Nystad
Vardø har sammen med Oslo og Trondheim vært norsk deltaker i den europeiske plan- og arkitektkonkurransen Europan 10. Vinnerprosjektet ble kåret 18. januar i år og foreslår en strategi med 40 års horisont ...
(side 42-47)
av Mai Camilla Munkejord
Flytteplaner trenger ikke å bety lav trivsel. Og planer om å bli, trenger ikke å bety høy trivsel. Dessuten finnes det familier som har planer både om å flytte og ...
(side 48-49)
(side 50-51)
av Jan Sandal
Hva er nytt og hva er gammelt i denne klassiske norske kampsporten? Er denne aktiviteten konstruktiv i en globalisert konkurransesituasjon (hvor vi nordmenn er mindre enn én promille av verdens ...
(side 52-55)
av Ståle Holgersen
I månedsskiftet mars-april 2009 deltok undertegnede sammen med rundt 30 andre på en ukes workshop i arkitektur og byutvikling i Havanna, Cuba. Foruten å være en meget god workshop i seg ...
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon