Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1)
av Jens Fredrik Nystad
(side 4-9)
av Eirik Vatne og Ove Langeland
Innovasjon er stadig viktigere for økonomisk vekst. Særlig for høykostland som ikke kan konkurrere på pris, er evnen til å fornye seg avgjørende for så vel regioners utvikling som for ...
(side 10-15)
av og Stig-Erik Jakobsen
Det å styrke innovasjonsevnen til bedrifter og næringsmiljøer er blitt stadig viktigere i nærings- og regional- politikken. En rekke nye innovasjonsvirkemidler er blitt introdusert, men det kan synes som om ...
(side 16-21)
av Jon Erland Lervik og Rolv Petter Amdam, Ove Bjarnar
Norske klynger har tradisjonelt sett vært internasjonalt orienterte. Graden av internasjonalisering har imidlertid endret seg radikalt siden 1990-tallet. Dette reiser følgende spørsmål: Trenger vi en ny regional innovasjonspolitikk som i ...
(side 22-25)
av Eirik Vatne og Jarle Bastesen
Vekst i omsetning og økt kapasitet er et sentralt mål for mange foretak, men også et viktig mål for samfunnet for å sikre sysselsetning og utvikling. I vår undersøkelse av ...
(side 26-33)
av Knut Onsager
Internasjonal litteratur viser ofte til betydelige forskjeller i innovasjonsevne mellom store og små byer, urbane og rurale regioner. I Norge er det derimot små forskjeller i innovasjonsevne mellom store og ...
(side 34-39)
av og Peter Arbo
Norsk oljevirksomhet er på hell. Det store spørsmålet, ifølge 0ljedirektoratet, er hvor rask nedgangen vil bli. For å sikre en langsiktig utviklingsbane må det gjøres nye funn. Blikket vendes derfor ...
(side 40-44)
av Jan Einar Reiersen
Innovasjon og nyskaping foregår på alle områder i samfunnet. Begrepene kobles ofte til næringsutvikling og verdiskaping. Ny kunnskap og teknologi betraktes som hovedbasis for en innovativ utvikling av nye produkter ...
(side 45-49)
av Arne Isaksen
Regionale næringsklynger og regionale innovasjonssystemer er viktige analytiske begreper innen flere fagfelt. Begrepene har også inspirert utforming av virkemidler innen særlig nærings- og regionalpolitikken. Artikkelen framhever at velkjente eksempler på ...
(side 50-55)
av Ingjerd Skogseid, Stig-Erik Jakobsen, Inger Beate Pettersen, Finn Ove Båtevik, Martin Byrkjeland og Else Ragni Yttredal
VRI (verkemiddel for regional forsking og innovasjon) er Norges forskingsråds nye satsing på regional FoU og innovasjon. Gjennom å fremje samarbeid mellom FoU-institusjonar og næring skal programmet bidra til ...
(side 56-61)
av Toril Ringholm
Næringshagene får gode skussmål for å ha vært nyttige redskaper i bestrebelsene med å styrke utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv i distriktene. De har også utviklet seg i retning av ...
(side 62-63)
(side 64-67)
av Eva Falleth, Inger-Lise Saglie og Gro Sandkjær Hanssen
I dag blir de fleste reguleringsplaner utarbeidet av private eller offentlige utbyggere. Hvordan påvirker dette deltakelse og samarbeid i planprosessen? Våre undersøkelser viser at det er omfattende kontakt mellom utbyggere ...
(side 68-69)
av Petter Næss
. . . i at veksten i byareal i Københavnregionen har vært vesentlig mindre enn det vi la til grunn i artikkelen «Bærekraftig, bæredygtig eller noe helt annet» (PLAN nr. 3-4/2009). Den har også ...
(side 70-72)
av Peter Hartoft-Nielsen
Jeg vil godt indlede med at kvittere for, at Næss vedstår fejl, når det gælder opgørelsen af de seneste års arealforbrug til byformål i Københavnsregionen. Næss ændrer skønnet over dette ...
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon